โรงพิมพ์ ราคาถูก ไทยกิจ พริ้นติ้ง จำกัด

บทความ

ระบบการพิมพ์ และ ขั้นตอนการพิมพ์ ของโรงพิมพ์

15-07-2555 12:37:15น.

ระบบการพิมพ์ 

ระบบการพิมพ์มีอยู่มากมาย แต่ที่จะแนะนำเป็นระบบที่นิยมใช้กันมากในโรงพิมพ์

1.ระบบออฟเซ็ต
ระบบออฟเซ็ท เป็นระบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด เช่น พิมพ์โบว์ชัวร์, แผ่นพับ, ใบปลิว, บิลเล่ม, แบบฟอร์มต่อเนื่อง, ซองจดหมาย ล้วนแต่พิมพ์ด้วยระบบนี้เพราะจะได้งานพิมพ์สวยงาม พิมพ์ภาพได้ดี พิมพ์สีก็สวย คุณภาพงานดี  เหมาะสำหรับงานที่ยอดพิมพ์สูงๆ ควรจะพิมพ์หลักพัน หรือเป็นหมื่นขึ้นไปจึงจะคุ้ม เพราะแม่พิมพ์มีราคาแพง

2. ระบบซิลค์สกรีน
ระบบซิลค์สกรีน  เหมาะกับงานลายเส้น งานที่มียอดพิมพ์น้อย งานพิมพ์บนพลาสติก ซึ่งนิยมใช้พิมพ์นามบัตร, สติ๊กเกอร์สุญญากาศ, ซองจดหมายขยายข้าง, การ์ดงานบวช, การ์ดแต่งงาน

3. ระบบดิจิตอล
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์ได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก จึงมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับงานพิมพ์จำนวนน้อยๆ แต่คุณภาพงานใกล้เคียงกับระบบออฟเซต โดยไม่ต้องทำแม่พิมพ์ (เพลท) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ที่ค่อนข้างสูง เช่น ถ้าต้องการพิมพ์โปสเตอร์แค่ 10 ใบ ถ้าต้องพิมพ์ระบบออฟเซต คงไม่คุ้มแน่ เพราะฉะนั้นงานพิมพ์ระบบดิจิตอลจึงเหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการปริมาณน้อยๆ  1 – 200 ใบ เช่น บัตรเชิญ, การ์ดแต่งงาน

**ขั้นตอนการพิมพ์  มี 3 ขั้นตอน

1. ขั้นตอนก่อนพิมพ์ (Pre- Press) คือ ขั้นตอนการเตรียมงานและเตรียมข้อมูล รวมทั้งการทำแม่พิมพ์ ก่อนจะนำเข้าสู่เครื่องพิมพ์  ได้แก่  การเตรียมข้อมูล   การออกแบบ จัดแบบ ตกแต่งภาพ ตรวจปรู๊ฟ พิสูจน์อักษร รวมถึงการทำแม่พิมพ์  เช่น ทำเพล

2. ขั้นตอนการพิมพ์ (Press) คือ ขั้นตอนการพิมพ์ โดยผ่านเครื่องพิมพ์ เช่น แท่นพิมพ์ออฟเซต, เครื่องพิมพ์ดิจิตอล

3. ขั้นตอนหลังพิมพ์ (Post-Press) คือ ขั้นตอนหลังการพิมพ์ เพื่อให้งานออกมาเป็นรูปสำเร็จพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้า ได้แก่ การเคลือบยูวี การเคลือบพลาสติกด้าน การเข้าเล่ม การเย็บมุงหลังคา การไสกาว การตัดเจียน ไดคัท รวมถึงขั้นตอนการหีบห่อเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า

 

โรงพิมพ์ ไทยกิจ การพิมพ์ : โทร. 02-214-2507, 02-215-2590

รับพิมพ์บิลเล่ม, บิลกระดาษต่อเนื่อง, โบชัวร์, แผ่นพับ, ใบปลิว, แฟ้มเอกสาร,

คูปองอาหาร/เครื่องดื่ม, หัวจดหมาย, ซองจดหมาย, สมุดโน้ต, กระดาษโน้ต,

ปฏิทิน, แผ่นรองเมาส์, ของพรีเมี่ยม