โรงพิมพ์ ราคาถูก ไทยกิจ พริ้นติ้ง จำกัด

บทความ

การเตรียมไฟล์งานสำหรับโรงพิมพ์

14-03-2554 00:17:27น.

การเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์ในโรงพิมพ์    

สำหรับลูกค้าผู้ที่ทำไฟล์งานมาเอง ต้องเรียนรู้ที่จะเตรียม File งานสำหรับให้โรงพิมพ์นำไปผลิตงานตามกระบวนการพิมพ์ โดยการส่งไฟล์งานเพื่อการพิมพ์นั้นเกือบทั้งหมดจะถูกส่งมาในรูปแบบของไฟล์งานดิจิตอล ผู้ส่งควรมีความรู้และความเข้าใจในการส่งไฟล์งาน ว่าไฟล์งานใดใช้ได้ และใช้ไม่ได้ เพื่อคุณภาพของงานพิมพ์ที่ดี และเพื่อสะดวกในการทำงานของโรงพิมพ์ :

**ไฟล์งานที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่

ไฟล์ Microsoft Office ทุกโปรแกรม เช่น  Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher ไม่สามารถนำมาใช้ในระบบงานพิมพ์สำหรับโรงพิมพ์ เนื่องจากไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับงานพิมพ์สำหรับโรงพิมพ์ โดยไม่สามารถนำมาทำแม่พิมพ์ได้ โดยอาจจะทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำ ตัวอักษรไม่คมชัด ภาพจะแตก  สีสันไม่สวยงามตามที่ต้องการ

**ไฟล์งานที่ใช้ได้ ได้แก่ 

Illustrator, Photoshop, Indesign, Pakemaker,  (โรงพิมพ์จะชอบไฟล์ใช้ Illustrator มากที่สุด) 

(คำแนะนำข้างล่างนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจ หรือ ผู้ที่มีความรู้ในการจัดทำโปรแกรมดังกล่าวตามที่ระบุไว้ )

 กรณี File งาน ที่ถูกแปลงมาเป็น pdf. แล้วต้องใช้ Acrobat 5.05 หรือสูงกว่าเป็นตัวเปิดไฟล์งานถ้าหากใช้ต่ำกว่านี้ก็จะเกิดความผิดพลาดที่งานได้

Photoshop
การทำงานที่โปรแกรม Photoshop ก่อนอื่นทำการรวมเลเยอร์ทั้งหมด เนื่องจากโรงพิมพ์ไม่ทราบอาจนำเลเยอร์ที่ไม่ใช้ไปรวมด้วย 

กำหนดค่าสีเป็น CMYK เพื่อที่สีของภาพจะได้ใกล้เคียงกับงานที่จะพิมพ์ออกมา ควรตั้งค่าความละเอียด 300 dpi และSave ไฟล์งานเป็น .TIF, EPS หรือ PSD

หมายเหตุ : โปรแกรม Photoshop เหมาะสำหรับการตกแต่งภาพ ถ้างานมีตัวอักษรเยอะๆ หรือ ตัวอักษรเล็กๆ แนะนำให้ทำงานที่โปรแกรม Illustrator จะดีกว่าค่ะ เนื่องจากโปรแกรม Photoshop จะมองทุกอย่าง รวมทั้งตัวอักษรเป็นลักษณะของภาพ เวลาพิมพ์ออกมาอาจไม่ค่อยคมชัดเท่าที่ควร

 

Illustrator

โปรแกรมนี้ โรงพิมพ์นิยมใช้กันมากที่สุด และเป็นโปรแกรมที่รองรับงานพิมพ์ของโรงพิมพ์โดยตรง (save มาที่ Illustrator 9 หรือ 10 โรงพิมพ์ส่วนมากจะเปิดได้ เพราะสูงกว่านั้นมากๆ เช่น CS3 บางโรงพิมพ์ก็ไม่สามารถเปิดได้)

เวลานำไฟล์มาให้โรงพิมพ์ ควรตรวสอบ File Link ต่างๆให้เรียบร้อย กำหนดค่าความละเอียด ( Resolution ) ของรูปภาพควรอยู่ระหว่าง 200-350 dpi การที่รูปภาพมีความละเอียดน้อยจะทำให้ ความคมชัดของภาพนั้นๆ น้อยลง และถ้ามากจนเกินไป จะทำให้ไฟล์งานหนักเกินไป โดยที่ความละเอียดไม่ได้มากขึ้นเท่าไร

ถ้ามีการแปลงภาพ ปรับแต่งรูปภาพ เช่น การหมุนภาพ ให้ทำการหมุนกลับภาพในโปรแกรม Photoshop จะดีกว่า

และถ้ามีข้อความตัวอักษรให้ Create Outline มาเลยเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับ Font  งานสีพิเศษควรทำเป็นสี Pantone มา ส่วนสีต่าง ๆ เช่น Pantone อย่าลืมแปลงเป็น Mode CMYK)

 

Pagemaker

เป็นโปรแกรมที่รองรับสำหรับสำหรับจัดหน้าทำหนังสือ, นิตยสาร

 

InDesign
สำหรับ Adobe InDesign นั้นเมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ไปเลือกคำสั่ง Package ที่เมนูคำสั่ง File หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการรวบรวม Font และ Link ให้โดยอัตโนมัติ

 

เพิ่มเติม :


การกำหนดขนาดของงานและการเผื่อขอบตัดตก การสร้างงานในแต่ละหน้า ควรที่จะทำพื้นที่ขอบของภาพ ด้านละ
3 mm. นั้นคือการเพิ่มด้าน ล่าง 3 mm. ด้านบน 3 mm. ด้านซ้าย 3 mm. ด้านขวา 3 mm. พื้นที่ที่จะขยายจากเนื้อกระดาษออกไปเพื่อการพิมพ์งานจะได้ง่ายและสะดวกในการตัดเจียนกระดาษ หลายคนที่ต้องการงานพิมพ์ที่เป็นภาพตัดตกคือการปูเต็นหน้าหรือชิดด้านใดด้านหนึ่งการเผื่อเนื้อที่ออกไปประมาณ 3 มม เมื่อทำการเข้าเล่มแล้วตัดเจียนก็จะไม่ปรากฎขอบขาวให้เห็น

อ้อ!! เวลา SAVE งานทุกครั้ง อย่าลืม SAVE รูปภาพมาด้วยเสมอ

 --สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจัดทำไฟล์งานตามที่โรงพิมพ์ต้องการ หรือ ไม่มีความรู้ในเรื่องการออกแบบงานพิมพ์แนะนำให้ติดต่อกับทางโรงพิมพ์เพื่อขอคำปรึกษา หรือ อาจให้โรงพิมพ์เป็นผู้จัดทำอาร์ตเวิรค์ให้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการทำอาร์ตเวิรค์ ซึ่งแล้วแต่จะตกลงกับทางโรงพิมพ์

 

โรงพิมพ์ ไทยกิจ การพิมพ์ : โทร. 02-214-2507, 02-215-2590

รับพิมพ์บิลเล่ม, บิลกระดาษต่อเนื่อง, โบชัวร์, แผ่นพับ, ใบปลิว, แฟ้มเอกสาร,

คูปองอาหาร/เครื่องดื่ม, หัวจดหมาย, ซองจดหมาย, สมุดโน้ต, กระดาษโน้ต,

ปฏิทิน, แผ่นรองเมาส์, ของพรีเมี่ยม